Τελική διακρατική συνάντηση έργου 15 Ιουλίου 2021 διαδικτυακά

Η τελική διακρατική συνάντηση του προγράμματος η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί στη Φλωρεντία, διοργανώθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, στις 15 Ιουλίου. Οι εταίροι συζήτησαν τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα μέχρι τώρα επιτεύγματα καθώς και τα οφέλη του Educlab τόσο στους εταίρους όσο και στους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Οι αντιπρόσωποι των χωρών εταίρων συμφώνησαν ποια έγγραφα απομένουν να παραδοθούν ώστε να προετοιμαστεί η Τελική Έκθεση.

 

Τελικό Συνέδριο Educlab

Στις 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Τελικό Συνέδριο του EDUCLAB στο Spazio Giovani C.U.R.E. στη Φλωρεντία, και σε ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση στη σελίδα Facebook του CO&SO. Χάρη στην υβριδική εκδήλωση, ξεπεράσαμε τους 250 συμμετέχοντες, μια απρόσμενη επιτυχία για την κοινοπραξία εταίρων του προγράμματος Educlab! Στην εκδήλωση συμμετείχαν πέραν από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και συνεργάτες της κοινοπραξίας CO&SO, μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους εταίρους. Η ημερήσια διάταξη του συνεδρίου προέβλεψε την ευρεία συμμετοχή και η κεντρική ομιλία του Mauro Speraggi (Artebambini) εισήγαγε τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή των εργαστηρίων για παιδιά. Ο συνεταιρισμός Keras συνέβαλε στο τελικό συνέδριο του Educlab με κεντρική ομιλία του Emanuel Carfora, ο οποίος μίλησε για τη διοργάνωση πολιτισμικών εργαστηρίων σε παιδιά ηλικίας 3-5 χρονών. Για μια πιο χαλαρή λήξη του συνεδρίου, προσφέρθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες απεριτίφ.

Επιστροφή στη λίστα