Τρίτη διαδικτυακή συνάντηση του έργου στις 22 Ιουνίου 2020

Η τρίτη συνάντηση για το έργο EDUCLAB έγινε διαδικτυακά και όχι στην Σμύρνη της Τουρκίας όπως αρχικά προγραμματιζόταν, λόγω της πανδημίας Covid-19. Ο βασικός στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν το Εγχειρίδιο Κατάρτισης (IO2), η Εργαλειοθήκη (IO3) και τα Εκπαιδευτικά Βίντεο (IO4). Η συνάντηση ήταν επίσης σημαντική για τη διοργάνωση των επόμενων δραστηριοτήτων του έργου, ειδικά τα Τοπικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια σε όλες τις χώρες εταίρους και τα Πολιτισμικά Εργαστήρια τα οποία θα υλοποιηθούν με παιδιά ηλικίας 3-5 χρονών. Καινούριες ημερομηνίες έχουν επίσης τεθεί για το Σεμινάριο Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς, το οποίο επίσης δεν μπορούσε να υλοποιηθεί λόγω της πανδημίας Covid-19. Αυτό αναμένεται ότι θα υλοποιηθεί μεταξύ 5 και 9 Οκτωβρίου 2020.

Επιστροφή στη λίστα