2η συνάντηση του έργου στη Λευκωσία (CY)

Η 2η συνάντηση του έργου EDUCLAB πραγματοποιήθηκε στις 13 – 14 Ιουνίου 2019 στη Λευκωσία, στην Κύπρο. Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του οδηγού EDUCLAB που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του IO1, καθώς και να προγραμματιστεί η ανάπτυξη του εγχειριδίου κατάρτισης EDUCLAB και του Toolkit. Επίσης παρασχέθηκαν στους εταίρους και βασικές πληροφορίες όσον αφορά στη κοινή εκδήλωση βραχυπρόθεσμης κατάρτισης προσωπικού και καθορίστηκαν οι ημερομηνίες: θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της 17ης και της 21ης ​​Φεβρουαρίου 2020.

Επιστροφή στη λίστα