Εναρκτήρια συνάντηση στη Λουσάδα, Πορτογαλίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου EDUCLAB πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 – 9 Νοεμβρίου 2018 στην πόλη της Λουσάδα της Πορτογαλίας. Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από κάθε οργανισμό-εταίρο, είχε ως επίκεντρο τη γνωριμία μεταξύ των εταίρων και μια γενική παρουσίαση του έργου και των κύριων δραστηριοτήτων του.

Μετά από μια λεπτομερή επισκόπηση του 27μηνου έργου από τους Ιταλούς συντονιστές του έργου και συζήτηση για αποσαφήνιση των ανοιχτών ερωτήσεων, οι εταίροι επικεντρώθηκαν στο πρώτο παράγωγο του έργου: τον “Οδηγό EDUCLAB”.

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 13-14 Ιουνίου 2019 στη Λευκωσία (CY).

Επιστροφή στη λίστα