enelhuitpt-ptrotr

Ortak mirasımızın korunması ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi farklı toplulukları yakınlaştırmak ve farklı kültürler arasında diyaloğu geliştirmek için de çok önemli araçlardır.

Kültürel miras hakkında kaç kişinin bilgi sahibi olduğu hem onu tanıtmak için neler yapıldığına hem de Avrupalıların kendi kültürlerini ve diğer toplumların kültürlerini tanıma ve değerlerini takdir edebilme kapasitelerine bağlıdır. İşte bu yüzden EDUCLAB projesinin temel amaçlarından biri herhangi bir etnik veya dinsel düşünceden bağımsız, ortak bir değer olarak kültürel mirasın önemi konusunda 3-5 yaş aralığındaki çocukların farkındalıklarını arttırmaktır. Bugünün öğrencileri yarının Avrupasının yetişkin nüfusudur ve bu nüfusun kültürel çeşitliliği diyalog için bir fırsat olarak değerlendirmelerini, kültürel mirası korunması gereken ortak bir miras olarak ve çatışma yaratan bir şeyden ziyade çatışmayı yatıştıran ve önleyen bir araç olarak algılamalarını istiyoruz.