enelhuitpt-ptrotr

Beklenen Çıktılar

Projenin temel çıktıları:

Bu çıktılar, daha fazla sayı ve alandan hedef gruba ve paydaşlara ulaşmak için çoğaltıcı etkinliklerle yaygınlaştırılacaktır.