enelhuitpt-ptrotr

Célcsoport

Az educlab projekt célja az óvodai oktató-nevelők közvetlen célcsoportjának bevonása a következő tevékenységekbe: