enelhuitpt-ptrotr

Grupul Țintă

Proiectul EDUCLAB își propune implicarea directă a grupului țintă al cadrelor didactice din unitățile preșcolare în următoarele activități: