enelhuitpt-ptrotr

Proiectului

PATRIMONIUL CULTURAL este recunoscut pe scară largă în Europa ca un vehicul al identității culturale. Protecția patrimoniului nostru comun și promovarea diversității culturale sunt de asemenea, instrumente foarte importante pentru apropierea mai multor comunități și intensificarea dialogului între diferitele culturi.

Numărul persoanelor conștiente de patrimoniul cultural depinde atât de activitățile de promovare, cât și de capacitatea cetățenilor europeni de a se familiariza și de a-și aprecia cultura proprie și cultura altor comunități.

Acesta este motivul pentru care unul dintre obiectivele principale ale proiectului EDUCLAB este de a crește gradul de conștientizare a copiilor în vârstă de 3-5 ani cu privire la importanța patrimoniului cultural ca un bun comun, independent de orice considerente etnice sau religioase. Elevii de astăzi reprezintă viitoarea populație matură a Europei, iar noi ne dorim ca această populație să valorifice diversitatea culturală ca pe o oportunitate de dialog, să perceapă patrimoniul cultural ca o valoare comună care necesită protecție și care mai degrabă poate fi un mijloc de reconciliere și prevenire a conflictului decât o sursă de provocare.

Deseori se spune despre copiii mici că învață mai repede. În timp ce cresc, ei aduc cu ei aptitudinile, cunoștințele și ideile pe care le-au absorbit de la o vârstă fragedă. Ei transmit aceste informații celor din jurul lor și, mai târziu, copiilor lor. Prin urmare, investiția în educația timpurie este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru a provoca o schimbare pozitivă pentru viitor, iar Consiliul Europei s-a angajat de mult timp la promovarea ideii că educația este un mijloc fundamental pentru a contribui la asigurarea unei dezvoltări sociale, culturale și economice pozitive.

Astfel, Educația timpurie a copiilor trebuie să adopte o abordare pedagogică care să promoveze în mod intenționat diversitatea socio-culturală în societate sprijinind îmbunătățirea serviciilor de educare de înaltă calitate în insituțiile preșcolare, așa cum este și recomandat în „Propunerea principiilor cheie ale unui cadru de calitate pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor” – Raportul Grupului de Lucru privind ECEC sub auspiciile Comisiei Europene (octombrie 2014).

Din moment ce MEDIA DIGITALĂ este omniprezentă și din ce în ce mai mulți copii folosesc o gamă largă a mediei digitale de la o vârstă cât mai fragedă, mijloacele media în practica preșcolară sunt încă un fenomen nou. Cadrele didactice din unitățile preșcolare sunt nesigure privind susținerea procesului învățării copiilor prin acest domeniu, ei înșiși întâmpinând dificultăți în ceea ce privește tehnologia și conținutul mediilor digitale în situațiile de zi cu zi. Cadrele didactice din unitățile preșcolare au nevoie de un nivel ridicat de competență digitală, de abilitatea de a folosi mijloacele mediei digitale într-un mod înțelept și solid (Hardersen și Sando, 2012). Una dintre provocările pentru consorțiul EDUCLAB este, prin urmare, formarea cadrelor didactice din unitățile preșcolare de a implementa cele patru faze ale unui atelier: faza de pregătire, faza de critică, faza vizionară și faza de implementare în utilizarea instrumentelor digitale.